פייסבוק     צור קשר  |   פורום  |   הרשמה לדיוור

תדירות המוטציות השונות

קיימת עבודה מהמרכז הרפואי MOUNT SINAI בניו יורק על שכיחות המוטציות הנפוצות של גושה באוכלוסיה היהודית אשכנזית: הטבלה מצ"ב.
שכיחות כלל המוטציות 1:15, ה 370 - 1:17; ה 84GG - אחד ל 269 וכן הלאה. כמובן מי שנשא של מוטציה כלשהי הוא 100% נשא של אותה מוטציה.
יש בוודאי עבודות אחרות, אך אלה הנתונים מעבודה רחבת היקף המשקפת המציאות בעדה זו.

RSS