עמותת החולים מארה"ב

אתר העמותה האמריקאית מפרט על פעילות התמיכה והטיפול הנעשית בארה"ב שפת האתר היא אנגלית.


לאתר >>