גושה וצבא

 1. מיד לאחר הפטור משירות ( פרופיל 21 קבוע או פרופיל 24 זמני) אם ברצונך להתנדב עליך לגשת ללשכת הגיוס הקרובה לביתך, לפנות למדור פרט, לאחראי/ת מתנדבים ולהגיש בקשת התנדבות, רצוי להגיש את בקשת ההתנדבות מיד עם קבלת הפטור בגלל אורכו של תהליך ההתנדבות.

 2. לאחר הגשת הבקשה ישנם מספר הליכים בלשכת הגיוס שעליה לעבור:
  • מבחנים פסיכוטכניים.
  • ראיון אישי (במידה ולא נעשה בצו ראשון).
  • ועדה רפואית נוספת ואימות נתונים .
  סיום ההליכים בלשכה ומעבר התיק לתא מתנדבים לוקח כחודשיים מיום הגשת הבקשה.

 3. התיק עובר מטיפול ללשכת הגיוס לטיפול תא מתנדבים בבקו"ם. בתוך מספר ימים התיק מועבר לגורם הרפואי המוסמך, על מנת שיידון בבקשה.
  במידה ויאשר הנ"ל את המשך הליכי ההתנדבות תזומן/י לועדת מתנדבים.
  זמן ההמתנה עד לזימון לוועדה הינו כשלושה עד ארבעה חודשים.
  במידה ויידרשו מסמכים נוספים לפני זימונך לוועדה ע``פ הנחיות הרופא, עד שלא תעביר/י מסמכים אלו לא תוזמן לוועדה ותקופת ההמתנה תיארך בהתאם לשיתוף הפעולה מצידך. לאחר קבלת החומר הנדרש תיקך יועבר לרופא אשר יבחן שוב את נושא זימונך לוועדה.

 4. במידה ומדובר במקרה של מלש``ב בעל פרופיל נפשי התהליך אורך זמן ממושך יותר כי עליו לעבור תהליך נוסף של העברה למרכז לבריאות הנפש וחתימה המאשרת סיום ההליכים בלשכת הגיוס. לאחר שהתיק חוזר מהלשכה עליו לעבור חתימה נוספת לפני העברתו לגורם הרפואי כפי שמפורט בסעיף 3.

 5. במקביל להעברת התיק לגורם הרפואי המוסמך, יישלח לביתך שאלון העדפות, עליך לדרג את התפקידים ולהחזירו לתא מתנדבים תוך שבועיים.

 6. זימון לועדת מתנדבים – בועדת מתנדבים יוחלט האם הינך מאושר/ת להתנדבות מבחינה רפואית וכמו כן , תינתן לך אפשרות לבחור את מועד גיוסך.

 7. כחודש לפני מועד הגיוס , תישלח לראיון על פי התפקידים שדירגת בשאלון העדפות.

 8. הגעת ליום המיוחל יום הגיוס!
  עליך להגיע בבוקר ללשכת הגיוס הקרובה לביתך משם ייקח אותך אוטובוס לבסיס הקליטה והמיון על מנת לעבור שרשרת חיול. בסוף היום, לאחר שכבר התחיילת וקיבלת תדריך קצר על מקום התייצבותך ביום ראשון, תחזור לביתך.
  ביום ראשון תצטרך להתייצב בצריפין בבה"ד 7 שם תעבור השתלמות מתנדבים בת 5 ימים בה מועברים בעצם תכנים של טירונות. למתנדבים יש פטור מטירונות לכן עוברים את השתלמות במקומה. ביום החמישי יתקיים טקס השבעה בנוכחות ההורים וכמובן כל חייל/ת יקבל/תקבל צו ליום ראשון שלאחר מכן להתייצב ביחידתו המיועדת. 

באופן אישי:

כל השתלמות המתנדבים עברה עלי די בריחוק, אולי כי לא הרגשתי מספיק חולה ומזוהה עם המצב לעומת המשתתפים האחרים שהגיעו להשתלמות צעירים ממני ובעלי נכויות שונות קשות ובולטות.

 

פרטים נוספים תמיד נתן למצוא באתר אכ"א אגף כוח האדם של צה"ל.