זכויות משפחות עם ילדים חולי גושה מטופלים

משפחות לילדים חולי גושה מטופלים זכאיות להטבות רבות ושונות במסגרת חוקי מדינת ישראל. 
בדף המידע ריכזנו עבורכם את המידע המעודכן בנושאי זכויות והטבות כספיות.
המידע נכתב עבור משפחות שילדיהן מטופלים ואינם סובלים מבעיות נוספות, כמו בעיות עצמות וכו'.

בחציון השני של 2012  נכנסו לתוקף שתי הטבות נוספות- בתעריפי החשמל והמים.
פרטים על ההטבות החדשות בהמשך.

אנו תקווה כי דף זה יסייע לכם להכיר טוב יותר את זכויותיכם, במטרה להשתמש בהם לקידום ילדכם ולשיפור איכות חייכם כמשפחה. המידע מכיל עדכונים ביחס לדף המידע הקודם שפורסם על ידי העמותה בשנת 2009 .העדכונים יודגשו בצהוב.

המידע מבוסס על מגוון מקורות מידע וניסיון אישי של חברי העמותה. בכל מקרה הזכות נקבעת על פי חוקי המדינה והגדרת הזכויות אצל הגורמים השונים.

להרחבה על זכויות משפחות לילדים חולים ניתן לעיין בחוברת קשרים של עמותת קשר או באתר מיוחד מקום.

נכתב על ידי גיל פארן, העמותה הישראלית לגושה. לפרטים נוספים ניתן לפנות במייל אל -farang@zahav.net.il

עדכונים יופיעו באתר העמותה ויופצו לרשימת הדיוור האלקטרוני של העמותה.

 

 

המוסד לביטוח לאומי

גמלת ילד נכה

מי זכאי ?
הבסיס לזכויות השונות הינו ההכרה של הילד (ללא הבדל מין) כנכה על ידי המוסד לביטוח לאומי. ילד חולה גושה מטופל מוגדר כנכה בשיעור 100%.

הכרה זו נעשת מכוח סעיף בחוק הביטוח הלאומי: "ילד בן 19 יום עד 18 שנים הזקוק לטיפול רפואי מיוחד- ילד שמקבל טיפולים רפואיים בשל מחלה כרונית קשה, בתדירות שנקבעה בתקנות.
ברשימת הטיפולים ותדירותם (סעיף א') מוגדר- ילד הזקוק אחת לחודש, לפחות, לעירוי של אחד מאלה: דם, מוצרי דם, תחליפי דם, תכשירים נוגדי זיהום". אמנם טיפול אינזימטי לגושה אינו מוזכר, אולם עצם קבלת עירוי, בתדירות של אחת לשבועיים, עונה לקריטריון הנ"ל.

נוהל הגשת בקשה:
יש לפנות לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים ולהגיש טופס תביעה. את הטופס יש למלא על פי ההוראות ולהגישו בצירוף המסמכים הרלוונטיים. חשוב לצרף אישורים עדכניים.

המסמכים הנדרשים:

 1. מכתב מרופא הגושה המפרט את סיכום מחלה, הפניה ואישור ועדת הגושה במשרד הבריאות ותאריך תחילת הטיפול (טיפ- ודאו כי מופיעה גם חותמת הרופא).  בנוסף יש לצרף את אישור ועדת משרד הבריאות לטיפול האינזימטי.
 2. .אישור מהמעון, גן או מבית הספר בו לומד הילד. נדרשת חתימה וחותמת על גבי טופס התביעה.
 3. בעת הגשת התביעה יש להציג תעודת זהות של הורי הילד או של האפוטרופוס.
 4. אישור מהבנק או המחאה מבוטלת המאשרים שההורה הוא בעל החשבון שבו מבקשים לקבל את הקצבה.
 5. את טופס הבקשה ניתן להוריד מאתר ביטוח לאומי.

 

שלבי הטיפול בבקשה:

 1. בדיקה רפואית- נוהל ביטוח לאומי מאפשר זימון הילד ומשפחתו לבדיקה במסגרת ועדה רפואית. יחד עם זאת מוכרים מצבים בהם אושרה הגמלה ללא צורך בביקור בוועדה הרפואית.
 2. .דיון פנימי בבקשה ומסירת הודעה להורים.

תשלום רטרואקטיבי:
ניתן לקבל גמלת ילד נכה מתחילת הטיפול. הזכאות לתשלום רטרואקטיבי נקבעה עד 12 חודשים.

חשוב לדעת:

 • גמלת ילד נכה ניתנת להורה אשר הילד נמצא עמו או לאפוטרופוס שלו.
 • המעבר מקצבת פעוטות(עד גיל 3) לקצבת ילד נכה אינו אוטומטי. לא ידוע האם סעיף זה רלוונטי לחולי גושה. על ההורים לעקוב אחר הנושא או לפנות למוקד הטלפוני של הביטוח הלאומי ולבדוק האם נדרשים להגשת בקשה מחודשת.
 • הגמלה משולמת עד גיל 18 ו-3 חודשים.
 • משפחה בה יותר מילד אחד מטופל זכאית לתשלום נוסף של  50% מהגמלה עבור כל ילד (כלומר כל ילד יקבל 150% גמלה). לאחר הגשת תביעה עבור הילד השני יש לוודא כי הקצבה הוגדלה ב-50% עבור כל ילד. הגמלה, בגובה 150% לילד השני, תמשיך להיות משולמת גם כאשר הילד הראשון עבר את גיל 18.
 •  ילדים השוהים בחו"ל- המוסד לביטוח לאומי ימשיך לשלם גמלת ילד נכה בעד הילד במשך שישה חודשים. ילד עם נכות השוהה בחו"ל לצורך טיפול רפואי או השוהה עם הוריו בשליחות מטעם מעסיק ישראלי, רשאי המוסד לביטוח לאומי לפי שיקול דעתו, להמשיך לשלם את הקצבה עד 24 חודשים מיום עזיבת הארץ.

גמלת ניידות - המוסד לביטוח לאומי

גמלת ניידות, ניתנת על ידי המוסד לביטוח לאומי להורים לילד פגוע בגפיים התחתונות ומוגבל בניידות. דף המידע אינו דן בגמלה זו.

 

מס הכנסה

נקודות זיכוי והחזרי מס

מס הכנסה מעניק שתי נקודות זיכוי להורים לילדים עם צרכים מיוחדים שמנוכה להם מס ממשכורתם. משמעות נקודות הזיכוי היא הפחתה מסכום המס. ערכה של נקודת זיכוי מתעדכן מדי פעם בהתאם לעליית המדד וליוקר המחייה.

מי זכאי?
הורים לילדים עם צרכים מיוחדים המתגוררים בבית ההורים ותלויים בהורים עקב נכות. הזיכוי ניתן על משכורת של אחד ההורים בלבד ויש לחדש את הזכאות בכל שנה (בעקרון, כיון שהטיפול למחלת הגושה הוא לכל החיים, נשלח אישור חידוש אוטומטי על ידי מס הכנסה ואין צורך בהגשת בקשה חדשה).

נוהל הגשת בקשה
על אחד ההורים לפנות לפקיד השומה במשרדי מס הכנסה באזור המגורים ולהגיש בקשה לקבלת נקודות זיכוי. 

המסמכים הדרושים:

תשלום רטרואקטיבי:

שכירים זכאים לקבל החזרי מס רטרואקטיבי בתוספת ריבית והצמדה, עבור שש השנים הקודמות לתאריך הבקשה, או מיום תחילת הטיפול.
עצמאיים זכאים לקבל החזרי מס רטרואקטיבית עבור שש שנים בתוספת ריבית והצמדה, אך בפועל, בשל התיישנות הדו"חות הכספיים, הם מקבלים החזר רטרואקטיבי עד ארבע שנים.
יש לקחת בחשבון (במיוחד עצמאיים) שבפניה רטרואקטיבית למס הכנסה יש בדיקה מקיפה של התיק ועלולים להתגלות חובות שיעלו על ההחזר הרטרואקטיבי לו זכאים ההורים.
בכל מקרה מומלץ להתייעץ עם גורם מומחה בנושאי מיסים לפני כל פניה לבקשת החזר רטרואקטיבי.

חשוב לדעת

 • הורים לשני ילדים העומדים בתנאי הסעיף זכאים לקבל כפל נקודות (כלומר 4 נקודות זכות).
 • כיוון שהזיכוי חל רק על משכורת אחד ההורים, כדאי לתבוע את ההחזר מהמשכורת הגבוהה יותר.
 • יש לחדש את הזכאות בכל שנה, אך לעיתים מחדשים אוטומטית. כדאי לחדש את הזכאות כבר בתחילת חודש ינואר ואז לקבל ממס הכנסה אישור, שיאפשר למקום העבודה לחשב את המס החודשי בהתאם לזכאות.
 • כל אדם יכול להגיש את הבקשה למס הכנסה באופן עצמאי. עם זאת, ניתן להגיש את הבקשה גם באמצעות איש מקצוע מומחה בנושא מיסוי (כגון יועץ מס, רואה חשבון).

 

רשות מקומית

הנחה בתשלומי ארנונה

תקנות משרד הפנים מחייבות את כל הרשויות המקומיות להפעיל "ועדת הנחות בארנונה". תפקיד הוועדה לבחון את זכאותם של התושבים ולקבוע את ההנחה המדויקת על פי מצבו הספציפי של מבקש ההנחה.

מי זכאי?
הורים לילד עם צרכים מיוחדים אשר משולמת בעבורו גמלת ילד נכה, זכאים ל-33%( בעבר25% ) הנחה בארנונה עבור עד 100 מ"ר בלבד משטחי הנכס. לגבי יתרת השטח לא תחול הנחה כל שהיא.

נוהל הגשת בקשה
יש לפנות לאגף לגביית ארנונה ברשות המקומית, למלא טופס לבקשת הנחה בארנונה ולצרף אישור עדכני על קבלת גמלת ילד נכה מהמוסד לביטוח לאומי.

חשוב לדעת

 • לא ניתן לקבל יותר מהנחה אחת לדירה (כלומר הורים לשני ילדים מטופלים זכאים להנחה אחת בלבד).
 • זכאות ההורים להנחה נוספת בארנונה תבחן עפ"י מבחן ההכנסות (גובה הכנסה ביחס למס' הנפשות המתגוררות בבית) מבלי שתלקח בחשבון קצבת ילד נכה או קצבת הנכות לצורך חישוב הכנסת המשפחה.
 • הורים הזכאים להנחה גבוהה יותר מ-33% מטעמים אחרים לא יקבלו כפל הנחות.
 • תשלום רטרואקטיבי- תיקון תשע"א נכנס לתוקף ביום 1/1/11 ,על כן, בפנייתכם לרשות המקומית אנא דרשו את ההנחה רטרואקטיבית מיום זה.

 

 

תאגיד המים המקומי

הגדלת הזכאות לצריכת מים בתעריף נמוך

כל תושב זכאי לצרוך 3.5 מ"ק מים בחודש לפי תעריף נמוך. צריכה מעבר לכך מחוייבת לפי תעריף גבוה יותר. משמעות ההטבה היא הכפלת הכמות המוכרת בתעריף הנמוך לחודש (לשם הדוגמא- משפחה בת 4 נפשות שאחד מהם מוכר כילד נכה על ידי הביטוח הלאומי שילמה בעבר עבור 14 מ"ק בתעריף הנמוך. עם כניסת ההטבה לתוקף תשלם המשפחה 17.5 מ"ק בתעריף הנמוך). ההטבה ניתנת עבור צריכת מים ביתית, בבית בו מתגורר הילד.

חשוב לדעת

 • ההטבה תינתן אוטומטית לרשימת זכאים המועברת ישירות מהמוסד לביטוח לאומי לתאגידי המים השונים.
 • ההטבה תינתן רטרואקטיבית לזכאים, מיולי 2102.
 • מקבלי מס' קצבאות המזכות בהטבה- יהיו זכאים להטבה אחת לבית.
 • מי שסבור שהוא זכאי וטרם קיבל ההטבה עד סוף נובמבר 2012 ,יוכל להתקשר לתאגיד המים המקומי או למוקד הארצי של המוסד לביטוח לאומי.

 

משרד הרווחה והשירותים החברתיים

הנחה בתשלומי טלפון

הנחה בתשלומי הטלפון ניתנת באחריות משרד הרווחה והשירותים החברתיים ללקוחות "בזק" בלבד.

ההנחה כוללת:

 • הנחה של  33.12  בדמי שימוש חודשיים קבועים(הנחה שוות ערך לכ-50% מדמי שימוש במסלול "בזק" הבסיסי).
 • 5.3 ₪ הנחה על תשלום שיחות- פעימות מונה לחודש (הנחה שוות ערך לכ-50 פעימות מונה בשעות השיא במסלול "בזק" הבסיסי).
 • הנחה של 88 ₪ בדמי התקנה של קו טלפון (הנחה שוות ערך ל-50% מדמי התקנה לקו רגיל).
 • הנחה של 9.95 בדמי העתקה של קו טלפון.

מי זכאי?
הורים לילדים המקבלים קצבת ילד נכה בשיעור של 80%.

נוהל הגשת בקשה
לקבלת אישור הזכאות להנחה, יש לפנות לגב' אהובה רובס, משרד הרווחה, אגף השיקום, ת.ד. 1260 ירושלים, מיקוד 91012, טלפון 02-6708215

המסמכים הדרושים:

 1. טופס בקשה לקבלת הנחה (ניתן להשיג במשרדי "בזק") או מכתב בקשה להנחה בטלפון במידה שלא מצרפים טופס של בזק.
 2. .תצלום תעודת זהות של ההורה ותצלום הדף שבו רשומים פרטי הזהות של הילד.
 3. .תצלום חשבון הטלפון האחרון.
 4. תצלום האישור לקצבת ילד נכה.
 5. במקרה של מגורים בשכירות, יש לצרף חוזה שכירות בתוקף.

שלבי הטיפול בבקשה:

 • הורים שימצאו זכאים להנחה יקבלו בדואר אישור על גבי טופס חתום, איתו עליהם לפנות למשרדי בזק כדי לממש את ההנחה.
 • ההנחה על תשלום הטלפון תבוא לידי ביטוי בחשבון הטלפון עצמו.
 • התהליך במשרד הרווחה יכול לארוך חודשיים ולכן רצוי להיאזר בסבלנות.

תשלום רטרואקטיבי 
אין תשלום רטרואקטיבי על זכות זו להנחה בטלפון.

חשוב לדעת!

 • קו הטלפון צריך להיות רשום על שם הילד הנכה, לבד או כתוספת לשם ההורים.
 • ההנחה ניתנת לטלפון הנמצא בבעלותו של האדם ובמקום מגוריו הקבוע או המשמש את האדם הגר בשכירות.
 • הורים לשני ילדים עם נכות בשיעור של 100% זכאים להנחה כפולה. ניתן לבקש הנחה על קו טלפון נוסף.
 • לחברות התקשורת האחרות הפועלות בארץ לא קיים עדיין הסדר הנחות מול משרד הרווחה. 

 

 

חברת חשמל

הנחה בתעריפי החשמל

הורים לילד המקבל גמלת ילד נכה, יהיו זכאים להנחה בתשלום חשמל. ההנחה נכנסה לתוקף ב-1 במאי 2012. 

ההנחה כוללת: 
ההנחה הניתנת מידי חודש היא בשיעור של 50% עבור צריכה של 400 קילוואט לשעה הראשונים בכל חודש בתעריף ביתי, בבתים המשמשים למגורים בלבד (50% הנחה על 800 קילוואט לחודשים, תקופת החשבונית, או בעברית פשוטה יותר 400 קילוואט לחשבונית בחינם. שווי ההטבה כיום כ-230 ש"ח).

חשוב לדעת

 • המוסד לביטוח לאומי יעביר מידי חודש לחברת חשמל קובץ ובו שמות הזכאים. בנוסף, ישלח המוסד לביטוח לאומי לכל זכאי, הודעה בדבר זכאותו.
 • חשבון החשמל צריך להיות רשום על שם ההורה מקבל קצבת הנכות (כפי שמופיע ברישומי הביטוח הלאומי). אם לא תוכלו לעדכן את הפרטים במוקד 103. ההטבה תרשם מה-1.5.2012 גם אם בן הזוג מקבל הקצבה לא היה רשום במועד זה (הוספה / החלפת בן זוג רשום).

 

זכויות בתחום הבריאות

פטור מתשלום עבור אגרת רופא מקצועי ואגרת ביקור במכונים ובמרפאות חוץ
ילדים ובוגרים המוכרים במוסד לביטוח לאומי כזכאים לגמלת נכות מלאה יכולים במקרים מסוימים לקבל פטור מתשלום עבור ביקור אצל רופא מקצועי, במכונים ובמרפאות חוץ. על למנת לברר את הזכאות לקבלת הפטור יש לפנות לסניף קופת חולים הקרוב לאזור המגורים בכדי לוודא שהמבוטח רשום כזכאי לפטור.

הנחות ופטורים בדמי ההשתתפות עצמית ברכישת תרופות עבור חולים במחלות קשות וחולים כרונים. 
קופות החולים גובות מהמבוטחים דמי השתתפות עצמית עבור רכישת תרופות הכלולות בסל התרופות. בכל קופת חולים ישנם מבוטחים החולים במחלות קשות ופטורים מתשלום עבור התרופות וכן ישנם חולים כרוניים אשר לגביהם ישנה תקרת השתתפות עצמית בתשלום עבור רכישת תרופות.

על מנת לבדוק זכאות, על המבוטח לפנות למשרד סניף קופת החולים בה הוא מבוטח. ולהציג, מסמך מהרופא המטפל, המפרט את מצבו הרפואי של החולה, את האבחנות ואת כלל התרופות שהוא מטופל בהן. המסמך יועבר לאישור המנהל הרפואי בסניף. עם קבלת האישור מוסדרת ההכרה במבוטח כחולה במחלה קשה או חולה כרוני והמבוטח יקבל אישור על כך בדואר.

 

פטור ממס על פיקדונות בקופת גמל

בעלי קרנות המעוניינים למשוך כספים לפני מועד הפירעון זכאים לפטור ממס ובתנאי שהנכות התגלתה אחרי פתיחת הקופה.

 

מי זכאי
הורים לילדים עד גיל 18 עם נכות בשיעור גבוה מ-70%.

 

נוהל הגשת בקשה
יש לפנות למנהל / סגן מנהל סניף הבנק שבו נפתחה קופת הגמל / הקרן ולהגיש בקשה בכתב.
יש להדגיש בהבלטה את רמת ההכנסה של ההורים והוצאות אחרות וייחודיות בגין נכות הילד.

למכתב הבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:

 1. אישורים המעידים על רמת ההכנסה של ההורים.
 2. אישורים המעידים על הוצאות אחרות וייחודיות בגין נכות הילד.


שלבי הטיפול בבקשה:
משרד האוצר מינה גופים מפקחים בכל קרן/קופת גמל, אשר אליהם מגיע מכתב הבקשה מהמשפחה. כל מקרה נדון לגופו של עניין. ההחלטה נשלחת לבית הפונה בדואר.

 

 

משרד הרישוי

תו חניה ותשלום אגרת רישוי מופחתת לרכב

מי זכאי?
הורה לילד שדרגת נכותו מגיעה ל-60% לפחות ותנועתו בדרכים בלי רכב עלולה לערער את מצב בריאותו.

נוהל הגשת בקשה 
יש לפנות בכתב ל"יחידה לטיפול במוגבלי ניידות" במרכז עדכון ובקרה של משרד התחבורה, ת.ד. 72 חולון, מיקוד 58100 או בפקס  03-5027686 בצירוף המסמכים הבאים:

 1. טופס בקשה לתו נכה ופטור מאגרת רישוי- ניתן להשיג באתר משרד התחבורה
 2. .מסמכים רפואיים מקוריים ועדכניים.
 3. צילום ת.ז. של האדם שהרכב בבעלותו בתוספת הספח בו רשום שם הילד.
 4. צילום רישיונות רכב ונהיגה.
 5. צילום המחאה בנקאית ריקה (לקבלת ההפחתה באגרת הרישוי).
 6. אישור מהמוסד לביטוח לאומי על קבלת גמלת ילד נכה (העתק מפרוטוקול הועדה בביטוח לאומי). 

במידה שמבקש התו אינו רשום כבעלים החוקיים של הרכב, עליו לצרף לבקשה את המסמכים שצוינו ובנוסף:

 • במקרים בהם הרכב רשום על שם קרוב משפחה/ שכן /חבר, על שניהם להמציא תצהירים חתומים ע"י עו"ד שהרכב משמש את מבקש התו.
 • במקרה בו הרכב רשום על שם ההורים, יש להציג ת.ז. וספח של שני ההורים על מנת להוכיח קרבה משפחתית.
 • במקרים בהם הרכב רשום על שם חברה יש להציג מכתב מהחברה עם לוגו תואם לשם החברה, שהרכב צמוד לשימושו של בעל הרכב כדרך קבע.
 • במקרים בהם הרכב רשום על חברות השכרה/ליסינג יש להמציא הסכם שכירות.

שלבי הטיפול בבקשה:
המסמכים שנתקבלו במשרד התחבורה מועברים לרופא אגף הרישוי במשרד התחבורה.
לאחר עיון במסמכים נשלח לבית המשפחה תו החניה ואישור לתשלום אגרת רישוי מופחתת או מכתב תשובה אחר. משך טיפול בכל בקשה אמור להמשך כחודש ימים.

תשלום רטרואקטיבי:
במקרים בהם אושרה הפחתה בתשלום אגרת רישוי, ניתן לקבל החזר של החלק היחסי של אגרת הרישוי. יש למלא ולהגיש טופס בקשה להחזר אגרת רישיון נהיגה (אותו ניתן להוריד מאתר האינטרנט של משרד התחבורה) בצירוף צילום המחאה ריקה, ליחידה לטיפול במוגבלי ניידות במרכז עדכון ובקרה (כתובת לעיל).

תו חניה
תו חניה לרכב נכה מאפשר העמדת רכב במקומות השמורים לנכים או במקום שאין החניה מותרת, אם התקיימו כל התנאים הבאים:

 1. החניה נעשית באופן שאין בה סיכון לעוברי דרך ואין היא מונעת מהם מעבר חופשי.
 2. החניה אינה גורמת להפרעה ממשית לתנועה.
 3. לא מצוי מקום אחר שהחניה בו מותרת, בסמוך למקום.

התו ניתן רשמית לילדים מגיל 1 ,אולם במקרים מסוימים ניתן לקבלו לפני כן.

חשוב לדעת

 • לצורך החלפת תו חניה- יש להמציא רישיון רכב + תעודת זהות ותו קודם.
 • במקרה של אובדן תו חניה- ניתן לפנות למשרד הרישוי הקרוב למקום המגורים לקבלת תו חלופי או ליחידה לטיפול במוגבלי ניידות במרכז עדכון ובקרה של משרד התחבורה (כתובת לעיל).
 • במקרה שתוקפו של התו עומד לפוג- יש לבדוק מול מרכז המידע את הצורך באישורים עדכניים או שאישור החדש יגיע באופן אוטומטי. כעקרון כיון שחולה גושה מטופל לצמיתות אין צורך באישורים עדכניים.
 • לשני כלי רכב, יונפק תו נכה אחד שמופיעים בו שני מספרי רכב שמשמשים את הילד הנכה בדרך קבע.
 • תו חניה לחו"ל- הופסקה הנפקת תו חניה לחו"ל מסיבות חוקיות. עד להסדרת הנושא מבחינה משפטית ובינלאומית קיימת אפשרות לפנות באופן פרטי לנוטריון ולתרגם לשפת המדינה אליה האדם נוסע את תג הנכה שמשמש אותו בארץ וכן כל מסמך אחר שנראה רלוונטי ומועיל. מומלץ לפנות לרשויות אכיפת החוק בארץ היעד, על מנת לברר את הזכויות של תיירים בתחום זה.

אגרת רישוי מופחתת

 • לא כל אדם שאושר לו תו חניה מקבל באופן אוטומאטי גם הפחתה בתשלום אגרת הרישוי. כל פניה נבדקת על ידי רופא אגף הרישוי ובסמכותו לאשר או לדחות בקשות לתו חניה/להפחתה בתשלום אגרת הרישוי.
 • הזכות לתשלום אגרת רישוי רכב מופחתת ניתנת עבור רכב אחד בלבד שצריך להיות רשום על שם הורי הילד, ללא צורך ברישום הרכב על שם הילד.
 • כאשר פונים לרישום רכב עם אגרת נכה- צריך לוודא שלא רשום רכב קודם, המשולמת עליו אגרת נכה, שהרכב הקודם נמכר, או שהתעריף שונה לתעריף רגיל.
 • יש למסור למשרד הרישוי, אישור מקורי על אחוזי הניידות מלשכת הבריאות או אישור רופא אגף הרישוי.
 • הורה המעוניין למכור רכב שמשולמת בעדו אגרת רישוי מופחתת, צריך לפנות למשרד הרישוי עם הקונה לצורך העברת בעלות.

משרד הרישוי מפעיל מרכז מידע ארצי הפועל בימים א'-ה' מ-07:00  בבוקר ועד 20:00 .
ביום ו' וערבי חג מהשעה  מ-07:00  בבוקר ועד 12:00 בצהריים. 

טלפון - 1-222-56-78

 

 

בברכת בריאות,
העמותה הישראלית לגושה