EGA -European Gaucher Alliance

משמש כארגון גג לעמותות חולי הגושה באירופה ובעולם ומייצג את האינטרסים של חולי הגושה ברחבי אירופה ובעולם. העמותה הישראלית חברה ב-EGA והיא בין המדינות המובילות את מדיניות הברית האירופית, יחד עם אנגליה, גרמניה ודנמרק.

 

לאתר >>