עדכון מהכנס הבינלאומי לגושה של ה-IGA בזום

ד"ר יורם מילר, חבר הנהלת העמותה הישראלית לחולי גושה

ראשית, מהו בעצם ארגון ה-IGA?

ארגון הגושה הבינלאומי (IGA) הוא ארגון המאגד את כל עמותות הגושה במדינות העולם השונות.

לכל עמותה ארצית ישנו נציג בעמותה הבינלאומית כשבשנתיים האחרונות אני הוא המייצג הישראלי.

רוב הפגישות מתקיימות בזום, בתכתובת מייל ופעם בשנתיים פנים אל פנים.

 

לארגון הגושה הבינלאומי יש יושבת-ראש ודירקטוריון עם 8 חברים. השנה נבחרתי לשמש כחבר

דירקטוריון אחרי שנים שלא היה לישראל נציג בתוך הגוף המנהל.

 

עדכון מהכנס האחרון - מאי 2020

ב-23 למאי נערכה פגישת זום של ה-IGA בו השתתפו 52 נציגים מכל העולם.

הכנס נפתח במידע כללי ובהצגת חברי הדירקטוריון שהחלו כהונה.

קבוצות העבודה בתוך האירגון התחלקו ל-3, ונקראו "כוחות משימה". אני השתייכתי לקבוצה הבוחנת

את אפשרויות שיפור הגישות הטיפוליות, עבור מטופלים, לאיבחונים וטיפולים ברחבי העולם.

הכנס המשיך עם הרצאה של פרופ' מיסטרי, מרצה בעל שם עולמי מאוניברסיטת יל, שסקרה לכולנו את הסטוריית

התפתחות הטיפול התרופתי לחולי גושה. בנוסף, במסגרת סקירה של יו"ר ה-IGA על תרופות חדשות

לגושה הנמצאות בשלבי מחקר שונים, הועברה הרצאה על חולי גושה בתקופת הקורונה בעולם,

הקושי ברצף טיפולי הבית ועוד.

 

העמותה ממשיכה בפעילות במהלך כל השנה כשבחודש אוקטובר מתוכנן כנס פנים אל פנים, דו

שנתי, שתוכנן בתחילה לימי חודש מאי 2020.

 

נמשיך לפעול במישור הארצי והבינלאומי עם רצון עז לשתף את עמותות העולם על ההצלחה

במודל הישראלי בקבלת טיפולי הבית ותמיכה לחולי הגושה בארץ.

 

הכותב: יורם מילר, חבר הנהלת העמותה הישראלית לחולי גושה וחבר דירקטוריון העמותה

הבינלאומית, רופא שיניים במקצועו, תושב זכרון יעקב ונשוי לחולת גושה.